Geguritan Gagrak Anyar Tema Lingkungan

Geguritan tema lingkungan –Halo sahabat mudahdicari.com. Kali ini kita akan belajar sekali lagi mengenai
geguritan (tatahan)
yang dalam bahasa Indonesia dinamakan
“tulisan”yang merupakan bentuk puisi nan terkenal di gudi penutur Bali dan Bahasa Jawa. Disini kita akan sparing geguritan hanya titik api kepada “Lingkungan”.

Makara jika di kata sandang sebelmunya menggunjingkan tentang kumpulan
geguritan Bahasa Jawa
dan penjelasannya, disini kita akan lebih fokuslagi tentang abstrak geguritan jawa tema lingkungan baik lingkungan flat, lingkungan sekolah, lingkungan zakiah dan lingkungan koto.

Supaya lebih jelas, simak dibawah ini tentang geguritan tema mileu, selamat belajar 🙂

Geguritan Tema Lingkungan

Ganbar padi, sawah, hijau, alam indah, traveling, batu, sungai bersih, sungai jernih, wisata desa, wisata indanh, wisata unik
By:pixabay.com

Lingkungan adalah kondisi fisik yang digunakan untuk aktivitas manusia. Mungkin kalian sudah bisa menebak sebagai halnya segala apa mileu kita ini.

Dari segi penggunaan lingkungan yang dikelola cucu adam, lingkungan dapat diartikan perumpamaan sesuatu yang suka-suka disekitar manusia dan dapat berwibawa terhadap roh cucu adam.

Kondisi fisik lingkungan itu,
seperti
kejadian sumur daya pan-ji-panji yang meliputi (energi surya, tanah, air, mineral dan flora fauna nan
tumbuh berada diatas tanah bahkan di dalam laut).

Dibawah ini ada banyak contoh geguritan tema lingkungan nan bisa kalian pelajari, yang dapat dijadikan sebagai pustaka 🙂

Teladan Puisi Bahasa Jawa Lingkungan 1

Gambar daun hijau, putik daun paling muda, putik daun muda, bumi, gambar bumi, bumi alam, bumi diatas daun
By: Pixabay.com

“Bumiku”

Kebentang saene bumiku

Tan ijo royo-royo

Paro kewan sami manut maring ndorone

Enten ing sawah anggarap siti

###

Ananging sakniki mboten kados riyin

Nanging sakniki bumiku mpun rusak

Koyo-koyo wus mboten enten ijo-ijone maleh

Kranten ulahe manungsa

###

Leno marang wektu

Lan nglirwakake kawajiban

Mararing Gusti

Shing akaryo jagad

Baca pun:Geguritan tema sekolah

Contoh Puisi Bahasa Jawa Lingkungan 2

Gambar bulan, padang bulan dari contoh lagu tembang dolanan
By: az-share.blogspot.com

Nah, berikut adalah geguritan tema lingkungan yang di ciptakan makanyaSumono Sandy Asmon.

“Kitir”


Karya:
Sumono Sandy Asmon

Kitir iki….

Isi panantangku marang wengi

Shing kebacut anggone nguja sepi

Dolanan swarane asu baung nggeririsi

###

Kitir iki….

Wujud pangundhamanaku marang awang-awang

Shing teranjur barangasan

Ngrentengi lintang, nguntal rembulan

###

Kitir iki….

Alat angkut gugatku marang isen-isening jagad

Shing pijer royokan brekat

Tan keguh jaluk ruwat

Contoh Geguritan Tema Lingkungan Hijau 3

Gambar pohon rindang, pemandangan pinggir jalan, pohon, rumput hijau, idnonesia, amerika, eropa, inggris,
By: Pixabay.com

“Wit-witan Pinggir Dalan”

Aku mlaku, ananging mripatku nyawang sliramu

Aku mandeng, sliramu malar-malar ngguya-ngguyu

Soyo edhum…

Sayo seger lan ngresepake manah…

###

Nalika ngasuh, silaru shing dak ampiri

Nalika kesel, sliramu shing dak damel sambat

###

Pang-pangmu saget damel sedenan

Ghodongmu shing ngrembuyung kados dados payung alam

Biso ngresep semok shing teka…

Biso ngalangi udang shing moro…

###

Ananging manahku nangis…

Nyawang sliramu shing wus dados gedung

###

Got podho mudal rupiah udane deres

Ananging lemahe lega nelo yen udane nora teka

###

Mboten enten maleh shing nyerap erotis si mentari

Mboten enten malih shing ngalangi derese udan

Lan…

Mboten enten malih panggon iyup shing biasane dak ampiri

###

Sakniki…

Dak lanjutake lakuku

Nalikane bukan sawang konstruksi niku

Aku kelingan marang sliramu…

###

Oh…

Wit-witan pinggir dalan….

Tak enteni bibit panerusmu…

Contoh Geguritan Tema Lingkungan 4

Gambar gunung, suset, matahari tenggelam, alam luas, pagar, langit indah, dan geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

Berikut yaitu contoh geguritan tema lingkungan nan dicptakan olehFanny Kartika Fajriani.

“Pandau Pening”


Karya:
Fanny Kartika Fajriyani

Ngadeg jejeg ing tepine rawa

Suwara endah angin krungu ana tainganku

Mecah kasunyinan desa selokan rawa

Angin kang sumilir

Ana ing antarane godong-godong

Srenge abang branang

Soko kulon katon nyenengake

Nganti tibaning langit penteng

###

Angin ing kampungku petang iki

Paru-prau nelayan satya nunggoni tekane

Diombang-ambingke ombak paya

Prau penjala golek iwak ing padange wulan

Prau katon katiup kilangangin kincir

Nanging nelayan kuwi nora wedi

Amergo angin ombak dadi kancane saben dina

###

Petenge wengi kang wus mati nyenyet

Mbulan katon mlaku soko ngetan ke ngolon

Padhang wulan madhangi pelataran

Litang-litan katon gumebyar

Kang ora kepetung driji

Mandengi jagat kang wus sepi

Abstrak Geguritan Tema Lingkungan 5

Gambar pohon, hutan, lampu keliling, orang, anak laki laki, caping, batu, malam hari yang indah, pemandangan alam
By: Pixabay.com

“Wengi”

Sunare sang bagaskara wanci ngadepke shurup

Katon mbranang warna mambang kuning

Katon endah yento disawang

Kanti esem sumringah sang bagaskara wangsul marang paturone

Ngantos gantos dinten candake saperlu madangi jagat raya

###

Wengi….

Tanpo seri…

Peteng tanpo lintang

Kanti pikiran kebak miris

Sikhil jumangkah medal ing permukaan

###

Tak tingal….

Lintang rembulan ketutup mega

Peledak klawu kanti ngguya-ngguyu ndudohke pangusane

Yen lintang lan rembulan rinengkuh tanbiso uwal

Jagad peteng ora kuwoso apa-barang apa

###

Tintrim…

Atis…

Anggegirisi…

Alon aku lumebu

Ing bathin aku namung saget matur

Mugo khanan wengi iki saget gumanthi parak esuk kang edi peni

Teladan Geguritan 6

Gambar bulan tipis, gambar bulan, bulan belah, langit gelap, malam hari, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

“Wulan Tipis”

Rupepeh-rupepeh wis lumarap enten pinggire langit mangsa ketiga

Sang sitoresmi clemurit ngabiyantara sedeku tumungkul konjem ing pertiwi

Sunare kebek pratondo rangu anggembol wadi kang kawekas

Lirih-luruh ngarih-arih angrerintih ucapane kesangkut pager wesi bebetebge raos

###

Wadhol maring angin kang ugo wis kalepyan ing janji

Amung pingin tangklet enten pundi dununge prasapa kang wis tinali untuk dumadi

Napas-napas pangajab tansyah ngesuk ing pambudi supados anglari rakitane pradondi

Apa isih gudu semaya yento rembulan dadari wis kapecak telung candra tanpo kanda

###

Rembulan tipis ngempet tangind aneng kikising rasa kang wis kinalungan kalpika

Teladan Geguritan 7

Gambar lemah gempal yang indah
By: metrosemarang.com

“Malem Selasa Kliwon”

Malem seloso kliwon

Kang damel akehe pitakon

Ing jagad tanpo payon

Poro manungsa sami sesingitan

###

Dalu niki timtrim

Dalu kang antap

Kilangangin kincir kelangan laku

Sedanten dabat kelu

###

Mendhung sonten wau ical

Kanti mbeto rintik-rintik bubar

Howo ndonyo, kadya mulate dahana

Menggiurkan lang supeg ing jiwa

Malem seloso kliwon

Nopo bener, iblis kelayaban?

Sahingga manungso ndhelik ing jero gentong

Supados mboten kadusto wewe gombel butho

###

Malem selasa kliwon

Bengi kang tanpo rowang

Tanpa kaca, kangge mbabar esem

Amung katon peteng

Model Geguritan 8

Gambar pohon cemara, malam hari, bintang, langit, traveling
By: Pixabay.com

Berikut merupakan contoh geguritan tema mileu yang bersuber dari“Geguritan.com”

“Lintang Panjer Rahina”


Karya:
Slamet SA

Nalika marcapada isih sepi

Lintang panjer rahina wus tangi

Menehi pepadang sagung dumadi

Kang wiwit gumregah ngupoyo rejeki

###
Para among tani wus ndelidir mecaki galengan

Mbok ketumbu sinambiworo wis sengkut makarya

Poro ngulama tumungkul mengestu puja

Poro santri wiridan ngaji

###

Juara kluruk sesahutan

Melu tasbih marang Pangeran

Ndonyo wus gagat rahina

Maringi maringi kalodangan janma ngupadi pangupa juwa

(Sumber: geguritan.com)

Contoh Geguritan Tentang Mileu 9

Gambar kepompong, padi, gandum, gambar sarang laba-laba, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

Ada banyak karya-karya puisi yang bisa kita pelajari. Lebih jauh adalah contoh geguritan tema lingkungan karyaJ Sumarto.

“Enthung”


Karya:


J Sumarto

Enthung…

Uripmu amung gumantung

Ing tengah-tengah godong tumalungkung

Obah ngwur tanpo ono pentung

###

Patrap lan solahmu du kina

Katinggalna tanpo kuciwa

Kegowo rasane yuswa

Kang tanpo tanja susila

###

Enthung…

Endi elor endi kidul

TUkmu golek arah dalane nyawang moho agung

Katutup roso jiwo kang suwung

Kalane mongso mudo kang bambung

###

Enggal wedara sangking tapa brata

Lukar baju kebak cahya manjila

Sesepen sari madune kanti tembang puji lan khidmat

Snajan amung sakedepe netra bagaskara

Contoh Geguritan Jawa Tema Mileu 10

Gambar jalan yang indah, pemandangan pagi, guning, pepohonan hijau, tikungan, jalan berbelok, traveling, amerika, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

“Plesir Ing Purbalingga”

Udan gerimis tan uwis-uwis

Mbuang roso sebel sautawes

Nyambung tersna tanpo lamis

Ing prubolingga sliramu wasis

###

Muga sirno cidro dino kepungkur

Murih ati tinanem roso syukur

Tresno muring kluwargo nambah akur

Ing Guwa Lawa gawang misuwur

###

Nadyan silarik biso rinakit gurit

Ilang musno roso gelo lan gempa bumi

Datan doyan srei swara nylekit

SMA Negri Karangdowo sangsoyo mlejit

###

Iki wus dadi suji ing taki

Murih kabeh kadang sami nyawiji

Akur kuhur ngudi-budi pakerti

Sinangkuyung sagung penduduk wajib

###

Syukurku maring gusti raja

Sagung warga tansyah kasembadan

Tan mingkuh mring sewu pakaryan

Tangguh ing kewuh becik ing kwajiban

Konseptual Geguritan Jawa Tema Lingkungan 11

Gambar jam beker, ayam jago, nada, meja, pagi hari yang cerah
By: Pixabay.com

“Esuk-Esuk”

Esuk…

Esuk iki

Gimah, Gini, lan Giman

Bar sarapan nyeruput wedang

Maring sawah ora ngitung wayah

###

Tumandang gawe buruh berladang maring Bu Khadijah

Matun lan damel gubuk, tunggu manuk

Geguritan Lingkungan flat 12

Gambar rumah di taman, amerika, afrika, asia, indonesia indah, pohon, bunga, rumput hijau jalan setapak, jalan lurus, geguritan tema lingkungan
By:Pixabay.com


Omahku”

Omahku….

Mboten habis-habisan lan berbenda

Mboten magrong-magrong

Ananging saget kanggo tiang urip

###

Nalika wangsul sekolah

Aku wangsul teng omahku

Disambut bapak lan ibukku

Aku ugo saget leren rupe kesel

###

Omahku pancen mboten gede

Ananging saget nglindungi sangking udan

Saget ngelindungi sangking panas

Omahku, istanaku

Geguritan Tema Lingkungan Sawah 13

Gambar wong nandur pari atau orang yang sedang menanam padi, di desa
By: Brilio.net

“Sawah”

Sawah…

Lemahmu kang amba

Warnamu kang ijo

Penak disawang

###

Sawah….

Anggonku nandhur padi

Saben dinten bungkusan tani ngramut awakmu

Ana ulo, bekocot, tikus lan sapenunggalane

###

Sawah….

Yen nora ono kowe aku nora biso mangan sego

Saben panen berasmu mlumpok okeh

Aku nora kerjakan ngrusak kowe


By:
Ardianti.Ambisius (brainly.co.id)

Geguritan Tema Mileu Rusak 14

“Alamku”

Alamku tansyah nelangsa…

Amergi manungsa…

Sedanten wit ditegori…

Ngatos sami gundhul sedanten…

###

Sitine padha nangis…

Amergi kapanasan…

Amergi mboten ditutupi…

kalih kabeh wit…

###

Sedanten wit sami gundhul…

Silakan manungsa sami sadar…

Padha ijoni wit-witan…

Supados duaja mboten nelangsa…


By:
SindyTrie.Terpelajar (Brainly.co.id)

Geguritan Tema Lingkungan Asli 15

Geguritan ini juga termasuk contoh berasal geguritan tema lingkungan sekolah tulus. Berikut contoh geguritan tema lingkungan.

“Lingkungan Bersih di Sekolah”

Resike sekolah…

Resike sekolah gudu dijaga….

Pelajar gudu njogo resike sekolahan…

Lan jagi sekabehehan…

Resike sekolah gudu dilakokake…

Amergi ndadekne resik….

Reshik niku sebagian sangking iman…

Dados resike sekolah gudu dilakoake…


By:

Sigitpriantoo8.GenmarMembantu (Brainly.co.id)

Demikian model geguritan Bahasa Jawa tema lingkungan, semoga dapat kontributif tugas-tugas p versus-teman, dan semoga dapat membukit wawasan 🙂 Takdirnya dirasa bagus dan sangat membantu bisa Engkau bagikan ke bandingan-n antipoda Anda, terimakasih 🙂

Source: https://mudahdicari.com/geguritan-tema-lingkungan/