Contoh Geguritan Anyar Lan Lawas

gumantinr


Kelas : XI
pelajaran : Bahasa Jawa
kategori : geguritan
kata kunci : gagrag lawas

pembahasan:
Geguritan iku karya sastra catat kang pinathok kaya tembang ingkang basane cekak, mentes lan endah, ananging temperatur gatra, guru wilangan lan guru lagune ora ajeg.

Geguritan kaperang dadi loro:
– Geguritan gagrag lawas
– Geguritan gagrag anyar utawi Puisi Jawa Beradab

Titikane geguritan gagrag lawas yaiku:
1) cacahing gatrane ora ajeg,sithike-sithike 4 gatra

2) cacahing wanda ing gatra siji lan sijine kudu padha akehe
3) tibaning swara (suhu lagune)
unine padha

4) p
ambukaning gaguritan diwiwiti nganggo tembung “sun gegurit”,

Tuladha:
Sun gegurit:
Jamane wis sarwa planet
Pangkur cerut panggah nggegurit
Kanggo ngrabuki jagad sipat
Urip ojo digawe sulit

Source: https://kudo.tips/contoh-geguritan-gagrak-lawas.html