Cerita Sang Sutasoma Dados Caru

Sang Sutasoma dados caru
Wenten katuturan sang purusada, prabhu yaksa ring Ratna kanda. Ida Praya ngaturang punagi ring Ida bhatara kala, antuk para ratu satus diri. Kocap Ida wawu polih para syah wantah siya dasa siya diri nika ngawinang Ida nglurug alam semesta singhalane praya ngejuk sang prabhu jayawikrama. Santukan Ida si prabhu jayawikrama kalintang sura Wira ring payudhan, raris yudhane rames pisan kadi sagara angalun, suaran kuda, gajah lan raksasane kadi ombake ngrebahang gunung. Duaning asapunika yuddane, sang jayawikrama raris seda, atman idane ngungsi suarga loka. Nika ngawinang sang purusada kalintang kosekan ring laris. Santukan asapunika sang purusada nglurug jagat widharbane, ngantos sang syah keni cidre raris kabrasta lan kakeberang.
*semoga kondusif. suksema 🙂

Source: https://brainly.co.id/tugas/10473451