Cara Menambahkan Kontak Bbm Secara OtomatisPENGHASILAN Bunyi KONSONANIntern bahasa Melayu terdapat dua diversifikasi iaitu ;


1. konsonan steril


2. konsonan pinjamanKONSONAN TulenTerdapat 18 konsonan jati tertera dua konsonan sekacip vokal .Konsonan intern bahasa Melayu dibahagikan kepada 7 variasi sebagaimana berikut:

1.  Letupan  :       p, b,  t, d, k, g


2.  Letusan  :       c,  j


3.  Geseran :        s,  h

4.  Getaran  :       r


5.  Sisian  :          l


6.  Sengauan:      m, n, ny,  ng


7.  Separuh vokal  : w, y,Cara penghasilan obstulen konsonan asli

Konsonan Salakan:Letupan Dua Bibir[p] dan [b]

Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan. Lelangit lumat dinaikkan . Arus mega keluar dari

paru-paru menerobos rongga mulut dan tersekat di perjumpaan dua labium. Kemudian pengempang itu

dilepaskan serta-merta . Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan

lin suara minor tak bergetar,  bunyi yang dihasilkan ialah [p] . Jika semasa menghasilkan bunyi

itu glotis dirapatkan dan pita suara bergetar bunyi yang dihasilkan yakni bunyi [b].


 Ledakan Gusi [t] [d]

Hujung lidah dirapatkan ke isit. Lelangit renik dinaikkan . Arus awan keluar dari

paru-paru melalui sinus mulut dan tersekat di persuaan hujung lidah dan gusi. Kemudian sekatan itu dilepaskan serta-merta . Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan

pita suara minor tidak bergetar, bunyi yang dihasilkan yaitu [t] . Takdirnya semasa menghasilkan bunyi

itu glotis dirapatkan dan pita celaan bergetar bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [d]. Letupan Lelangit Lembut [k] [g]

Belakang lidah ditemukan dengan lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan . Sirkulasi udara keluar berpangkal

paru-paru melalui sinus mulut dan tersekat di pertemuan belakang lidah dan lelangit renik. Glotis direnggangkan dan
ban suara tidak bergetar, bunyi yang dihasilkan adalah [k] . Jika semasa menghasilkan bunyi

itu glotis dirapatkan digetarkan


bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [g] iaitu letupan lelangit kecil-kecil bersuara.


Konsonan Geseran:Geseran Isit Tidak Bercakap [ s ]


Hujung pengecap dirapatkan pada isit . Lelangit subtil dinaikkan

bagi menyekat perjalanan udara ke rongga hidung.
Arus gegana

dari peparu keluar melangkaui rongga mulut dan dibiar gelesot

dengan kewedanan perjumpaan hujung alat perasa dan gusi.
Oleh sebab bunyi

ini bunyi isit bukan berkata, glotis direnggangkan dan pita suara

enggak bergetar.
Geseran Glotis [h]Glotis terbuka luas.Lelangit subtil dinaikkan untuk menyekat perjalanan udara ke sinus hangit.
Rotasi udara ditekan keluar dari paru-paru dan menerobos sempitan dilakukan pada bahagian glotis meski semasa awan keluar melintasi urat kayu tersebut,akan terhasil obstulen geseran.Kadang-kadang
[h]
disampaikan sebagai vokal tak bersuara, nan sama kewedanan artikulasi dengan vokal-vokal yang lain.


Konsonan Letupan:Salakan Gusi Lelangit Keras[c],[j]Obstulen salakan alias afrikat dihasilkan dengan depan pengecap ditemukan dengan lelangit keras. Lelangit kecil-kecil dinaikkan bersampingan ke didnding
belakang sinus tonsil.Sirkuit peledak yang keluar bermula rabu keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang persuaan depan alat perasa dan isit.
dan bagi menghasilkan bunyi letusan isit lelangit keras berbicara
[ j ] ,pita suara digetarkan dan untuk ledakan bunyi yang bukan berbicara [ c ] lin suara tidak digetarkan.
Dalam bahasa melayu asli kedua-dua konsonan ini hadir pada semula dan tengah perkataan sahaja.Kehadiranya sreg penutup perkataan,hanya lega perkataan-perkataan pinjaman.
Konsonan Vibrasi:Getaran Gusi [ r ]Bakal menghasilkan bunyi konsonan ini, Hujung pengecap dikenakan pada isit , kemudian hujung indra perasa
tersebut digetarkan .
Lelangit lembut dinaikkan
ke
belakang rongga tonsil.
Glotis dirapatkan dan tali tap suara digetarkan.Konsonan Sisian:Sisian Gusi [ l ]Bagi menghasilkan konsonan ini,
hujung lidah dinaikkan sehingga sampai ke bahagan paruh isit.
Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan lakukan menutup rongga hidung.
Awan dari rongga mulut sekadar dapat keluarmelalui kedua-dua belah got atau sebelah lidah.
Glotis dirapatkan dan tali tap suara bergetar.
Karangan: Untuk menyembunyikan konsonan [ l ], sebagai halnya perkataan pinjaman bahasa Arab sebagai halnya


Allah,Salleh
,pantat lidah digelungkan ke sebelah lelangit lembut menyebabkan udara terpaksa keluar melewati ulas sempit di pinggul lidah dan pada kedua-dua tepi hujung indra perasa.

Konsonan Sengauan:Terdapat 4 tipe bunyi nasal maupun nasal dalambahasa melayu iaitu sengau dua labium [ m ] ,sengau gusi [ n ],sengau lelangit keras[ ny] dan sengau lelangit lembut. [ng ]Bunyi-bunyi sengau dhasilkan dengan mengikhlaskan udara yang keluar dari rabu terus keluar melaui rongga hidung.Udara boleh keluar melalui rongga ini kerana anak tekak dan lelangit lembut diturunkan menyebabkan pangsa ke sinus cingur terbabang.Peledak itu disekat maupun ditahan plong bahagian-bahagian tertentu,seperti mana plong bibir,gusi,lelangit keras ataupun lelangit lembut.Dalam bahasa Melayu semua obstulen sengau adalah bunyi berucap.Hal ini bermakna semasa menghasilkannya, glotis dirapatkan
dan tali tap suara mengalami getar.Konsonan
Sengauan Dua Bibir [m]


Labium asal dirapatkan ke bibir atas. Lelangit lumat diturunkan. Diseminasi udara
dari paru-paru
keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita kritik bergetar.
Konsonan
Senjgauan Isit [horizon]


Hujung lidah ditemukan dengan gusi. Lelangit lembut diturunkan. Aliran udara
semenjak paru-paru
keluar melalui sinus alat pencium. Glotis dirapatkan dan pita suara minor bergetar.Konsonan Sengauan Gusi-Lelangit Berkanjang[ny]

Depan pengecap ditemukan ke lelangit persisten. . Lelangit lumat diturunkan.
Perputaran
udara
dari paru-paru
keluar melalui rongga indra. Glotis dirapatkan dan ban suara bergetar.Konsonan Sengauan Lelangt Renik [ng]

Belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Lelangit lembut diturunkan. Distribusi udara
terbit paru-paru
keluar melalui sinus hidung. Glotis dirapatkan dan tali tap kritik bergetar.Sengauan
Gusi – Lelangit Gigih [ny]


Depan alat perasa ditemukan dengan lelangit persisten. .
Lelangit lembut diturunkan. Distribusi udara
mulai sejak paru-paru
keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.


Konsonan Separuh Vokal:Konsonan ini dihasilkan dengan meletakkan lidah puas kedudukan
semasa mengeluarkan obstulen vokal sempit
sekufu cak semau vokal penghadapan sempit atau belakang sempit )kemudan dengan cepat lidah digerakkan kearah kursi semasa ondok vokal bukan.
Penghasilan konsonan ini setimpal dengan cara penghaslan bunyi-bunyi vokal,cuma main-main sedikit sempitan lega rongga mulut semasa arus udara keluar melaluinya.Separuh Vokal Dua Bibir [w]

Bibir dan belakang lidah mengambil kedudukan sama dengan menghasilkan vokal [u],iaitu labium dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan sekelas barangkali. Kemudian bermain geluncuran ke sisi kedudukan vokal yang mengikutinya [0]. Lelangit lembut dinaikkan dan ban suara bergetar.Separuh Vokal Lelangit Keras [y]

Bibir dan pengecap mencoket kedudukan begitu juga menghasilkan vokal [i]iaitu bibir dihamparkan dan
hujung lidah diangkat setolok-tingginya. Kemudian ,berperan geluncuran ke arah vokal nan mengikutnya [e]. Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara bergetar.KONSONAN PINJAMANGeseran Bibir –Gigi [f] dan [v]

Bibir dasar dirapatkan ke gigi atas. Udara dari paru-paru yang keluar melalui sinus mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan bibir radiks dan gusi
tersebut.
Lelangit kecil-kecil dinaikkan lakukan menutup rongga hidung. Bikin menghasilkan bunyi geseran bibir-labium tak berujar, glotis direnggangkan pita suara tidak digetarkan
bunyi yang terhasl yaitu [f]
dan bagi menghasilkan geseran
bibir
bersuara sekali lagi,glotis dirapatkan,
pita suara digetarkan,bunyi yang terhasil ialah [v].Geseran Gigi-[th] dan [dh/dz]

Untuk menghasilkan bunyi ini,hujung lidah berada d antara gigi atas dan gigi bawah . Lelangit lembut dinaikkan . Mega yang keluar mulai sejak paru-paru
dibiarkan mengesot di kewedanan
gigi. Jikalau glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar bunyi yang terhasil adalah
bunyi geseran tidak bertutur,[th]. Jika glotis
dirapatkan dan tali tap kritik
bergetar bunyi yang terhasil yaitu
bunyi geseran bercakap,[dh].Konsonan Geseran Bercakap [z]

Hujung alat perasa ditemukan dengan daerah gusi. Lelangit lembut dinaikkan. Revolusi udara
semenjak rabu keluar
melalui rongga perkataan dan dibiarkan bergeser di pertemuan hujung indra perasa dengan isit. Glotis
dirapatkan dan lin suara
bergetar bunyi yang terhasil ialah
obstulen konsonan geseran bersuara,[z].Geseran Gusi Lelangit Berkanjang Tak Berujar[sy]

Hadapan lidah dinaikkan ke arah  gusi lelangit keras  bakal menyekat perjalanan udara yang keluar menerobos sinus tuturan.Lelangit subtil dinaikkan untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. Glotis
direnggangkan pita kritik
tak digetarkan
dan
menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara ,[sy]Geseran Lelangit Lembut [kh] dan [gh]

Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini,belakang indra perasa dinaikkan buat menutup rongga hidung. Udara dari rongga tekak keluar ke sisi sinus mulut melangkaui ruang yang mutakadim mengalami sempitan pada lelangit lembut. Bagi menghasilkan geseran bercakap [kh ], glotis dirapatkan, lin suara minor digetarkan dan bagi menghasilkan obstulen geseran lelangit kecil-kecil tidak bersuara [ gh ], glotis direnggangkan pita suara minor tidak digetarkan.

Source: https://cikgunoorsgi.blogspot.com/2010/10/konsonan-asli-bahasa-melayu.html